Telefon: +420 734 508 715 | Email: cmmj.uo@tiscali.cz | Adresa: Malé Hamry 355, Ústí nad Orlicí, 562 01 | ČÚ: 1320394349 / 0800 | IČ: 67777899 | Datová schránka: 

Kurz mysliveckých hospodářů

Zahájení kurzu 4.10.2023 v 15 hodin

Cena kurzu je 12 000,-Kč, pro člena ČMMJ 6 000,-Kč ( v den zahájení kurzu se lze stát členem ČMMJ)

Přihlášku lze podat nejpozději v den zahájení kurzu.

Průběh zkoušek

 1. OMS, u kterého jsou zkoušky organizovány, je povinen zabezpečit vhodné prostory,
  pořadatelskou službu, slavnostní zahájení, zakončení apod.
 2. Zkoušky mají písemnou a ústní část. Písemná část se koná před ústní částí, trvá nejdéle
  čtyři hodiny a musí obsahovat otázky ze všech předmětů.
 3. Ústní část zkoušky probíhá před zkušební komisí, která je šestičlenná a tvoří ji
  předseda, místopředseda a čtyři zkušební komisaři. Před zkušební komisí může být ve
  stejném okamžiku zkoušen pouze jeden uchazeč.
 4. V průběhu zkoušky nesmí uchazeč používat jiné než dovolené učební pomůcky.
 5. Uchazeč u zkoušek prospěl, jestliže prospěl u každé její části (písemné i ústní). Pokud
  uchazeč neprospěl v písemné části nebo z jedné skupiny předmětů u ústní části
  zkoušky, může zkoušku jedenkrát opakovat ve stanoveném termínu - nejdříve za 1
  měsíc, nejpozději do 6. měsíců od termínu zkoušky.