Telefon: +420 734 508 715 | Email: cmmj.uo@tiscali.cz | Adresa: Malé Hamry 355, Ústí nad Orlicí, 562 01 | ČÚ: 1320394349 / 0800 | IČ: 67777899 | Datová schránka: 

Kynologická Komise

PředsedaPavel Chalupa

Složení kynologické komise

Mgr. Iva Soukalová

Ing. Darina Mervová

Zdeněk Zvára

ZPRÁVA KYNOLOGICKÉ KOMISE  OMSČMMJ v Ústí nad Orlicí

Za rok 2021

Kynologická komise ve složení Ing. Darina Mervová, Mgr. Iva Soukalová, Zdeněk Zvára Pavel Chalupa zajišťovala tyto kynologické akce.

Zkoušky vloh +Jarnísvod12.6. Žichlínek / jedna skupin ohařů, jedna skupina jezevčíků , na       

jarním svodu  posouzeno 23 psů. JS posuzovala Ing. Mervová. ZV posuzovali Dušek, Švadlenka , Chalupa, Mervová, Kunčar, Hájek/. Ohaři 5 psů v I.c., ostatní plemena 3 psi v I.c., 2 psi.

Norování 19.6.2021 Rudoltice / 13 psů, 11 psů obstálo, 2 neuspěli / posuzoval Fait, Štěpánek, Hájek, normistr Calda, Matějka, Rejnuš /

Lesní zkoušky ohařů24.7.2021 Sloupnice / 10 psů, z toho 5 neobstálo, posuzoval Kerda, Pavlíková, Chalupa, Škrba, Tupec, Švadlenka, Dušek, Pavlosek, Knytl

Lesní zkoušky ostatních plemen 25.9.2021 Dlouhá Třebová /posuzovalKunčar, Hájek,  Soukalová/ Startovalo 5 psů, 2 psi v I.c., 2 psi ve III.c., 1 pes odstoupil

Speciálnívodnípráce 21.8.2021 Tisová / startovalo 12 psů, 4 psi v I.c., 5 psů v II.c. 3 psi neobstáli, Posuzovali  Čečetka, Štěpán, Zavřel, Knytl, Chalupa

Podzimní zkoušky 10.9.2021 Dolní Třešňovec / Přihlášeno 12 ohařů , startovalo 10 ohařů, 2 ohaři nenastoupili / bez omluvy Andrt, Susser / 6 psů v I.c., 2 psi v II.c, 2 psi odstoupili. Posuzovali  Dušek, Pavlosek, Švadlenka, Soukalová, Abraham. Ostatní plemena. Startovali 2 psi -  1 v II.c, 1 pes v III.c. Posuzovali Kunčar, Mervová, Typl

Barvářské zkoušky2.10.2021 Albrechtice, / posuzovali Kunčar, Mervová, Soukalová, Skalický, Flídr. Startovalo 12 psů, 3 psi v I.c., 3 psi ve II.c., 4 psi ve III.c., 2 psi odstoupili. Na pohár Hejtmana se kvalifikovali svěřenci pana Korába, Zemana, Vystrčila.

Barvářské zkoušky honičů 23.10.2021 Dolní Libchavy/ Posuzovali Flídr,Ungrád, Sokol, Urban, Soukalová. Startovalo 11 psů, 6 psů v I.c., 3 psi v II.c., 2 psi v III.c.

Norování 24.10.2021 RudolticePosuzoval Skalický, Štěpánek, Hájek, normistr Calda, Reinuš, Matějka. Přihlášeno 8 psů, všichni obstáli

Pohár Hejtmana PA kraje ZV ohařů 15.5.2021, /odvoláno z důvodu pandemie /

  BZ 16.10.2021  / Pardubice/ Posuzovala za OMS ČMMJ ÚO Iva  Soukalovou, startovali Radislav Koráb – J hl. Brita z Hladenského ráje, Martin Zeman – SBT Arya Black Whiskey TheHunters Story begins,  Jaroslav Vyčítal – J dr. Luk z Lovčické hájovny. Vítězné družstvo pro rok 2021 

Klubové akce : karelský medvědí pes + lajky

Barvářské zkoušky honičů, ZVVZ 25.9.2021 / CACIT, CACT/ Slatina, Sruby zrušeny

Plán zkoušekna rok 2022.

Na noře v Rudolticích byla provedena oprava sezení pro koronu, rekonstrukce schodů, vyklizení administrativní budovy, úklid skladu a okolí , oprava oplocení a posečení trávy. Změna správce nory. Pana Dvořáka nahradili  Calda, Matějka, Rejnuš. V roce 2022bude provedena  výměna poklopů na tělesu nory a vybavení správní budovy.

Jarní svod 1.5.Slatina,  ZV 7.5. ,  Norování 18.6. Rudoltice, LZ  23.7. Sloupnice, SVP 20.8. Tisová, PZ ,Pz22.10. , Lz 17.9. Dlouhá Třebová, VZ, Vz10 – 11.9. , ZVZ 8.10 Slatina,  Norování 15.10. Rudoltice, HZ 19 – 20.11. 

Termíny se mohou změnit dle vývoje coronaviru

                                                               Zapsal :   Pavel Chalupa předseda kynologické komise

Zkušební řády

V kanceláři OMS v prodeji zkušební řády platné od 1. 1.2020