Okresní sněm

Okresní sněm myslivců 2022 se koná v neděli 1.5.2022

Kulturní dům Luková od 15 hodin

Program jednání:

  1. zahájení
  2. návrh programu jednání, volba mandátové komise, volba návrhové komise
  3. zpráva předsedy OMS
  4. zpráva mandátové komise
  5. vyhodnocení CHP
  6. zpráva předsedy EK
  7. diskuse
  8. usnesení
  9. informace k uzavírání nových nájemních smluv HS a MS
  10. závěr