Telefon: +420 734 508 715 | Email: cmmj.uo@tiscali.cz | Adresa: Malé Hamry 355, Ústí nad Orlicí, 562 01 | ČÚ: 1320394349 / 0800 | IČ: 67777899 | Datová schránka: 

PŘÍSPĚVKY

Členství v ČMMJ je jednotné a je organizováno zpravidla dle místa trvalého pobytu členů nebo podle zájmu členů; člen prokazuje členství platným členským průkazem.

Uchazeč o přijetí za člena podává písemnou přihlášku u pobočného spolku (např. okresní myslivecký spolek Ústí nad Orlicí). Řádné členství vzniká rozhodnutím pobočného spolku o přijetí a po zaplacení vstupního členského příspěvku.

Člen platí členský příspěvek OMS, který ho eviduje.

Každý člen ČMMJ je pojištěn proti následkům povinné odpovědnosti za škody dle zákona o myslivosti a pro případ úrazu utrpěného v souvislosti s prováděním myslivosti na základě hromadné smlouvy sjednané ČMMJ s Všeobecnou pojišťovnou Halali, a.s. Nižší členský příspěvek platí plně invalidní důchodci, důchodci starší 65 let, studující v denním studiu do věku 26 let a žáci do věku 18 let. Nižší členský příspěvek mohou platit také členové lesníci a myslivci z povolání, kteří prokáží, že povinné pojištění jim hradí jejich zaměstnavatel na základě hromadné pojistné smlouvy sjednané s pojišťovnou.

Evidence členů vedou v rámci své působnosti OMS, centrálně sekretariát ČMMJ. Člen může požádat o převedení své evidence k jinému OMS.

Číslo účtu: 1320394349 / 0800

Po připsáním platby na bankovní účet OMS vám členský průkaz s potvrzením zašleme na e-mail nebo adresu vašeho bydliště.

Základní členský příspěvek

Členství v ČMMJ

Základní členský příspěvek 2024

základní členský příspěvekvarianta MINIMUMvarianta STANDARDvarianta EXCLUSIVE
výše ČP celkem1000 Kč1600 Kč2100 Kč
zůstává OMS (klubu)504 Kč504 Kč504 Kč
odvod celkem496 Kč696 Kč1196 Kč
odvod pojištění300 Kč900 Kč1400 Kč
odvod sekretariát191 Kč191 Kč191 Kč
odvod fond pro podporu a rozvoj ČMMJ5 Kč5 Kč5 Kč

Snížený členský příspěvek I.

důchodci od 65 let, studenti do 26 let, invalidé v nejvyšším stupni postižení

varianta MINIMUMvarianta STANDARDvarianta EXCLUSIVE
výše ČP celkem650 Kč1250 Kč1750 Kč
zůstává OMS (klubu)223 Kč223 Kč223 Kč
odvod celkem427 Kč627 Kč1127 Kč
odvod pojištění300 Kč900 Kč1400 Kč
odvod sekretariát122 Kč122 Kč122 Kč
odvod fond pro podporu a rozvoj ČMMJ5 Kč5 Kč5 Kč

Snížený členský příspěvek II.

myslivci a lesníci z povolání, kteří prokáží pojištění u zaměstnavatele

varianta MINIMUM
výše ČP celkem750 Kč
zůstává OMS (klubu)540 Kč
odvod celkem210 Kč
odvod pojištění0 Kč
odvod sekretariát205 Kč
odvod fond pro podporu a rozvoj ČMMJ5 Kč

Povinné pojištění členů ČMMJ

Členové Českomoravské myslivecké jednoty jsou automaticky pojištěni pro případ odpovědnosti při výkonu myslivosti u pojišťovny Halali. Toto pojištění svým krytím splňuje a dokonce převyšuje požadavky Zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti. Členové jsou zároveň pojištěni pro případ úrazu.

JSEM ČLENEM ČMMJ = UŽ NEPLATÍM ZVLÁŠŤ POVINNÉ POJIŠTĚNÍ

Pojistné je součástí členského příspěvku. Členové Českomoravské myslivecké jednoty se tak již nemusí zvlášť pojišťovat. Členský příspěvek se hradí okresnímu mysliveckému spolku nebo klubu, jehož prostřednictvím jste členem. Informace najdete na webových stránkách OMS či klubu.

Požadavek zákonaPojištění člena ČMMJ u pojišťovny Halali při nejnižším členském poplatku MINIMUM
Rozsah pojištěníškoda způsobená při lovu ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osobškoda způsobená při provádění myslivosti, účasti na akci pořádané ČMMJ, výkonu funkce mysliveckého hospodáře, lovu, porušení právní povinnosti z titulu vlastnictví, držení a nošení loveckých zbraní a střeliva, používání loveckého psa, dravce nebo pomocného zvířete při provádění myslivosti a používání psa loveckého plemene při výcviku na zkoušky z výkonuLimit pojištění ublížení na zdraví či usmrcení jiných osobnejméně 20 000 000 korun75 000 000 korunLimit pojištění za škodu na věcinejméně 500 000 korun500 000 korunLimit pojištění za finanční škodu jiné osobynestanovuje1 000 000 korunLimity pojištění úrazunestanovujeza dobu nezbytného léčení procentní podíl z částky 30 000 korun dle oceňovacích tabulek pojišťovny, při trvalých následcích úrazu procentní podíl z částky 70 000 korun dle oceňovacích tabulek pojišťovny, v případě smrti následkem úrazu částka 50 000 korunÚzemní rozsahnestanovujecelá Evropská unie a Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Velká Británie

Podrobné informace o pojištění v rámci členského příspěvku včetně variant STANDARD a EXCLUSIVE najdete na stránce Členství v ČMMJ.

Chcete-li úrazové, cestovní či majetkové pojištění, pojištění psa, cestovní pojištění nebo třeba povinné ručení, navštivte stránky pojišťovny Halali.

Pro nečleny nabízí pojišťovna Halali samostatné pojištění odpovědnosti pro výkon práva myslivosti.