Myslivost

Výkup zvěřiny :  informace na jednatelství tel. 734 508 715
 

Seznam míst, které vybírají vzorky trusu, trichineli, KMR,
Jatky : Vysoké Mýto
         Sloupnice
         Letohrad – Kunčice Masoeko
         Letohrad – Orlice Bocus
         Klášterec nad Orlicí
         Lanškroun
nebo lze vzorek odevzdat přímo na SVS v Ústí nad Orlicí.
  
Svoz probíhá každý den, vzorek je nutné odevzdat v dopoledních hodinách.

Vzorky nesmí být ve zmraženém stavu !!!


V přiloženém dokumentu naleznete žádost na laboratorní vyšetření na svalovce na odběr vzorku trusu a na monitoring KMP.
Tyto vzorky spolu s žádostí se odevzdávají na sběrných místech nebo přímo na SVS v Ústí nad Orlicí.