Telefon: +420 734 508 715 | Email: cmmj.uo@tiscali.cz | Adresa: Malé Hamry 355, Ústí nad Orlicí, 562 01 | ČÚ: 1320394349 / 0800 | IČ: 67777899 | Datová schránka: 

Nový členský průkaz

Nový členský průkaz ČMMJ neboli Karta ČMMJ

V rozšiřování digitálních služeb pro myslivce u webových aplikací nekončíme. Již delší dobu připravujeme projekt digitálních členských průkazů. Papírovou průkazku, kterou si většinou sami tisknete, nahradí plastová kartička s QR kódem a v pozadí příslušným online systémem, který se postará o zpracování dat.

Co nám nové členské průkazy přinesou? Protože se pojí s úpravami v systému členské evidence Diana, nebude toho málo. Již žádné pochybnosti o platnosti členství. Každý si bude moci online ověřit, jestli je členství platné. Pochybnosti skončí také při placení členských příspěvků. Nový systém jej totiž zásadně zjednoduší a sníží pravděpodobnost chybných plateb. Nový členský průkaz sjednotí průkazy členů a rozhodčích. Každému členovi tak bude stačit jedna karta. Všechny odbornosti budou viditelné z jednoho místa.

Nepodceňujeme zabezpečení. Členskou kartu (přesněji členský účet za ní) bude možné zablokovat obdobně jako v bance, aby nedocházelo ke zneužití. Každá karta bude mít svůj vlastní PIN pro přístup do evidence členů Diana. Průkazy a online systém za nimi jsou samozřejmě vymyšleny tak, aby umožnily budoucí rozšiřování funkčnosti. Na druhou stranu pro jejich kontrolu včetně kontroly organizátorem společného lovu bude třeba telefon s aplikací pro čtení QR kódů a připojení k internetu.

A jak proběhne výměna? Stávající členové dostanou nový průkaz na svém okresním či oblastním mysliveckém spolku, nebo ve svém odborném klubu. Novým členům budou členské průkazy zasílány poštou. Budeme vás o dalších postupech informovat.

Otázky a odpovědi

Karta ČMMJ je nový členský průkaz, který nahrazuje původní tištěný členský průkaz. 
Karta ČMMJ slouží k prokázání aktivního členství držitele v ČMMJ. 

1.    Co je to Karta ČMMJ?

 • Karta ČMMJ je nový členský průkaz, který nahrazuje původní tištěný členský průkaz.
 • Karta ČMMJ slouží k prokázání aktivního členství držitele v ČMMJ.
 • Prokázání aktivního členství probíhá na rozdíl od původního tištěného členského průkazu prostřednictvím skenování QR kódu, který se nachází na zadní straně karty.

2.    Jaké výhody nabízí Karta ČMMJ?

 • Prokázání aktivního členství probíhá na rozdíl od původního tištěného členského průkazu prostřednictvím skenování QR kódu, který se nachází na zadní straně karty. Jedná se o moderní technologii, která proces ověřování členství značně zrychluje a zjednodušuje.
 • Karta ČMMJ má klasické rozměry 86×54 mm. To znamená, že se jednoduše vejde například do peněženky či přímo do kapsy.
 • Karta ČMMJ je vyrobena z polykarbonátu, což značně zvyšuje odolnost a trvanlivost průkazu.

3.    Jak Kartu ČMMJ získám?

 • Jste-li stávajícím aktivním členem ČMMJ (máte zaplacený členský příspěvek na rok 2022), bude vám vaše Karta ČMMJ vydána osobně v sídle OMS/Klubu, u kterého jste registrováni. K vyzvednutí karty budete vyzvání příslušným OMS/Klubem. Výdej karty bude probíhat proti podpisu.
 • Stanete-li se členem později, bude vám Karta ČMMJ zaslána na vaši adresu uvedenou v členské kartě členské evidence SW Diana.

4.    Musí se Karta ČMMJ aktivovat?

 • Karta ČMMJ se neaktivuje.
 • Karta ČMMJ bude automaticky vyrobena všem stávajícím i nově registrovaným aktivním členům ČMMJ, tj. všem členům, kteří provedli platbu členského příspěvku.
 • Prokázání aktivního členství probíhá na rozdíl od původního tištěného členského průkazu prostřednictvím skenování QR kódu, který se nachází na zadní straně karty.

5.    Kdy Kartu ČMMJ využiji?

 • Karta ČMMJ slouží k prokázání aktivního členství držitele v ČMMJ. Je tedy nutné ji mít s sebou vždy v situacích, kdy se členství ověřuje – např. na společných lovech.

6.    Jak proběhne ověření členství či kvalifikací člena?

 • Organizátor akce (společného lovu, kynologické akce, zkoušek, obchodní partner apod.) svým telefonem (libovolnou k tomu určenou aplikací) oskenuje (vyfotí) QR kód z karty.
 • V QR kódu je zakódován odkaz na webovou stránku napojenou na systémy členské evidence ČMMJ. Tato stránka v telefonu organizátora zobrazí stav členství, pojištění a kvalifikace člena ČMMJ.

7.    Jak mám postupovat při ztrátě Karty ČMMJ & žádost o novou kartu

 • Dojde-li ke ztrátě Karty ČMMJ, je člen ČMMJ oprávněn zažádat o kartu novou prostřednictvím aplikace Evidence členů ČMMJ (https://swdiana.cmmj.cz/).
 • Tlačítko „Žádost o novou kartu“ bude umístěno v nové záložce „Karta“. Po rozkliknutí této žádosti bude uživatel vyzván v Žádosti o vystavení duplikátu karty ke kontrole a případnému doplnění svých kontaktních údajů, a to z důvodů bezproblémového vyřízení žádosti i následného doručení karty. Po zaplacení manipulačního poplatku 200 Kč za vystavení duplikátu karty bude žadateli zaslána nová karta na adresu uvedenou v členské evidenci.
 • Zároveň bude členům dočasně ponechána možnost tisku průkazky člena, která nově ověřovací QR kód také obsahuje. Tato průkazka bude dostupná k tisku na záložce „Příspěvky“.
 • Pro veškeré dotazy bude zřízena speciální telefonní linka a emailová adresa.

8.    Jak mám postupovat při nálezu Karty ČMMJ?

 • Pokud naleznete členský průkaz zašlete ho prosím na adresu: Českomoravská myslivecká jednota z.s., Lešanská 1176/ 2a, 141 00 Praha 4.

9.    Jakou funkci má dočasný členský průkaz?

 • V aplikaci Evidence členů ČMMJ (https://swdiana.cmmj.cz/) na záložce „Příspěvky“ bude uživatelům dočasně ponechána možnost tisku původní průkazky člena, která nově ověřovací QR kód také obsahuje.
 • Zdůrazňujeme, že tato možnost bude pouze dočasná.
 • Dočasná průkazka bude sloužit členu k prokázání členství do vytištění a distribuci Karty ČMMJ.